У понедељак искључење

285
струја struja
Дана 14.10.2019. године се због ПЛАНИРАНИХ радова на електро мрежи искључује у периоду од 10:00-11:00 део улице Негована Љубинковића.
У случају лоших временских прилика радови се одлажу! У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!