11. фебруара искључење

746

У петак 11. фебруара од 12.00 до 14.00, биће прекида у снабдевању електричном енергијом потрошача у у Шимановцима, Светосавска (Крњешевачка) од бр. 1 и 2 до бр. 29 и 32 и Трг Светог Николај.