Отказано искључење

299

Електродистрибуција Рума отказала је најављено искључење струје за сутра!