Обука за мотористе секаче

340

ЈП „Војводинашуме“ шумска управа Купиново, организује обуку за секаче мотористе у месецу марту.

Потенцијални кандидати би имали обуку за професионално руковање моторном тестером и након завршетка добили би документ за успешно руковање истом.

Пријава кандидата је сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова почевши од 23. фебруара 2023. године до 17. марта 2023. године, на телефон 022/2438-030.

Пријаве се врше код референта коришћења шума, доставити молбу, копију личне карте и контакт телефон.

За све додатне информације позвати 022/2438-030 сваког радног дана пд 17.00 до 14.00 часова.