Обавештење МЗ Шимановци

1376

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШИМАНОВЦИ
издаје
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Комунални инспектор Општинске управе Општине Пећинци издао је налог за чишћење и одржавање канала и ћуприја и јавних зелених површина у свим насељеним местима Општине Пећинци. Мештани Шимановаца, предузетници и привредна друштва се подсећају да су у складу са Законом о комуналној делатности и општинским одлукама дужни да чисте и одржавају канале и ћуприје и јавне зелене површине, омогуће њихово нормално функционисање и уредан изглед.

Крајњи рок за спровођење ове акције је 15. август 2020. године када комунални инспектор излази на терен и одређује казне у складу са Законом о комуналној делатности и општинским одлукама.

Дана 20. јула 2020. године

Председник Савета МЗ Шимановци
Мандић Александар