Обавештење

761

Обавештавају се привредни субјекти да се могу путем мејла prevozradnika@pecinci.org, по добијању дозволе МУП-а, обратити Општинској управи општине Пећинци са исказаном и образложеном потребом за превоз својих запослених на територији општине Пећинци у циљу добијања дозволе. Дозвола се даје за посебно организовање превоза запослених код привредног субјекта.

Особа за контакт: Биљана Милошевић (064/898-36-25, 022/400-736)

pecinci.org