Искључење воде

1116

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ објавило је распоред искључења највећих дужника са јавне водоводне и канализационе мреже по насељима за наредну недељу, уз извињење корисницима који редовно измирују своје обавезе што ће у време искључивања дужника долазити до прекида водоснабдевања у целом насељу.

У четвртак, 08.04.2021. године, у периоду од 8.00 – 15.30 часова биће искључивани дужници у Дечу.

У петак, 09.04.2021. године, од 8.00 – 15.30 часова биће искључивани дужници у Шимановцима.

ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци најавило је да ће против осталих корисника који не измирују редовно своје обавезе према овом предузећу бити покренут поступак принудне наплате неизмирених дуговања. У ЈКП ВИК наглашавају да су на овај корак приморани, јер је услед ненаплаћених дуговања од корисника услуга овог предузећа, физичких и правних лица са територије пећиначке општине, у износу од 68 милиона динара, угрожено редовно функционисање предузећа, као и квалитетно пружање услуга водовода и канализације корисницима који редовно измирују своје обавезе.

У жељи да дужницима омогући да избегну трошкове поступка принудне наплате и поновног прикључења на водоводну и канализациону мрежу, ЈКП ВИК их позива да измире дуговања у целости или да се обрате овом предузећу за склапање споразума о репрограму дуговања на рате.

За све ближе информације о могућностима измирења заосталих дуговања, корисници се могу обратити надлежној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци путем телефона 022 2436 020 и 0800 009 001.

pecinci.org