Искључење у петак

561
Због ПЛАНИРАНИХ радова на електро мрежи доћи ће до искључења електричлне енергије.
ДАТУМ: 20.11.2020.
ПЕРИОД: 09:00 – 09:30

Ул. Дечка од бр.47 и 98 до краја,
ул. Н.Тесле,
ул. М.Обилића од бр.1 и 2 до бр.9 и 28,
ул. Н.Љубинковића од бр.ББ1 до бр.ББ10.

У случају лоших временских прилика радови се одлажу! У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!