Искључења 5. 6. и 8. децембра

823
НАЈАВА ИСКЉУЧЕЊА
5. 12. 2022. године
8.00 – 10.00 – ул. Голубиначка од бр.91 и 104 до краја улице.
10.00 – 12.00 – ул. Мандића сокак од бр.1 и2 до бр.31 и 18. ул. Дечка бр. 6 и 8.
12.00 – 14.00 – ул. Дечка од бр.10 и 15 до бр.32 и 43.
6. 12. 2022. године
8.00 – 10.00 – ул.Добродолска, ул.Дечка бр.36.
10.00 – 12.00 – ул.Дечка парна страна од бр.34 до 96.
12.30 – 13.30 – ул.М.Обилића од бр.2 до бр.30, ул.Н.Љубинковића од бр.ББ3 до бр.ББ10.
8. 12. 2022. године
9.30 – 10.30 – Део ул.Обрадовић сокак око бр.24.