Искључења 2. и 3. јула

321
струја struja

2. јул

ул. Голубиначка од бр.91 до бр.107 од 14:00 до 14:30

3. јул

ул. Прховачка од бр.91А и 100 до бр.125 и 130 од 11:00 до 11:30