7. новембра искључења нередовних платиша

384
струја struja

7. новембра од 8:30 до 14 часова повремена краткотрајна ради обуставе ел.енергије нередовним платиоцима  у деловима следећих улица:

ул. Голубиначка.